Dnes je

Obslužné činnosti

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie
  • žehlenie - údržba bielizne a šatstva
 

Ubytovanie

V zariadení sa nachádza 21 ubytovacích miestností. Základné vybavenie obytnej miestnosti tvorí kompletné lôžko, nočný stolík, skriňa, stolička, spoločný stôl, polička na odkladanie osobných vecí a nádoba na odpadky.
V zariadení majú prijímatelia k dispozícii na prízemí a na 1. poschodí kúpeľňu pre ženy, WC pre ženy, kúpeľňu pre mužov, WC pre mužov.
Na prízemí je zriadená jedáleň  pre prijímateľov sociálnej služby, ktorá slúži v prípade potreby aj ako spoločenská miestnosť. Na 1. poschodí je zriadená spoločenská miestnosť.
Prijímatelia sú ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

 

Stravovanie

Strava sa  v ZSS AKTIG poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov, a to: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera – pri diabetickej diéte. Počet odobratých jedál sa dohodne v rámci Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Strava sa podáva  a konzumuje v jedálni. Imobilným prijímateľom sociálnej služby na izby prináša stravu a pomáha pri podávaní stravy personál opatrovateľského úseku.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019